0516 - 541 777Mjûmsterwei 12, 9243 SJ Bakkeveendirectie.dedunwizer@comprix.nl

Wettelijk is bepaald dat de school een medezeggenschapsraad (MR) heeft. In de MR hebben drie ouders en drie teamleden zitting. Deze raad denkt mee over de inhoud van het onderwijs en de organisatie van de school. Er wordt contact onderhouden met de GMR. Deze GMR is een overkoepelend orgaan waarin alle openbare scholen van de gemeente Opsterland vertegenwoordigd zijn. 

De MR bestaat uit:

  • Karen de Jong (vz)
  • Vera Hofstra
  • Jolijn Kooistra-de Vries
  • Marianne Scholte
  • Amarinske Kalsbeek
  • Petra Atema

 

Heeft u als ouder een vraag of een opmerking voor de MR? Dan kunt u één van de bovenstaande personen altijd aanspreken. Of u kunt een mailtje sturen naar mr.dedunwizer@comprix.nl. De voorzitter van de MR ontvangt deze mail.