Ouders

Leerlingenraad

Uit de groepen 5, 6, 7 en 8 worden 2 leerlingen gekozen die de groepen gaan vertegenwoordigen.
Zij vergaderen meerdere keren per jaar met de directeur over de gang van zaken op de Oanrin.