0516 - 541 777Mjûmsterwei 12, 9243 SJ Bakkeveendirectie.dedunwizer@comprix.nl

De activiteitencommissie is bedoeld om de betrokkenheid van ouders bij het schoolgebeuren te versterken. De belangrijkste taak van de activiteitencommissie is het mee-organiseren van allerlei activiteiten binnen en buiten de school. Hierbij werken zij nauw samen met het team. Voor sommige activiteiten (Sinterklaas/Kerst/musical/laatste schooldag etc.) zijn werkgroepen samengesteld waarin een aantal leden van de activiteitencommissie zitten en een aantal leerkrachten. Deze werkgroepen zijn verantwoordelijk voor de organisatie van de activiteit, maar hebben daarvoor vaak ook de hulp nodig van andere ouders. Aan het begin van het schooljaar gaat er een verzoek uit naar alle ouders om op de “ouderhulplijst” in te vullen bij welke schoolactiviteiten ouders willen meehelpen.

De activiteitencommissie is ook betrokken bij de organisatie van de avondvierdaagse en sport- en speldagen.

De ouderraad vergadert ongeveer 8 x per jaar. 

Annelies Dijkstra en Marije Klazema zijn als teamlid aanwezig bij de AC-vergadering.

Heeft u als ouder een vraag, een opmerking, een idee of wilt u gewoon iets kwijt dan kunt u één van bovenstaande personen altijd aanspreken.