0516 - 541 777Mjûmsterwei 12, 9243 SJ Bakkeveendirectie.dedunwizer@comprix.nl

Skoalle De Dúnwizer heeft het Verzetsmonument aan de Nije Drintsewei geadopteerd. Vandaag was de jaarlijkse herdenking waar de groepen 7 en 8 aan deelnemen. Jesper en Fenna legden een bloemstuk, Lea, Simone, Meike, Sofie en Eline lazen een zelfgemaakt gedicht voor en de kinderen hebben een roos en een krans gelegd.

Mevrouw Eja Oepkes vertelde het verhaal van haar vader die dit graf ontdekte op 10 april 1945. Burgemeester Andries Bouwman van Opsterland vertelde over het belang van herdenken en weten wat het betekent in vrijheid te leven.

Het verzetsmonument is opgericht ter nagedachtenis aan tien Groningse verzetsmannen die op 10 april 1945 bij de Nije Drintsewei door de bezetter zijn gefusilleerd.

De namen van de tien slachtoffers luiden:

A.E. Gorter, ds. S.J. Hoekstra, J. Kazemier, H. Mulder, mr. M. Ritzema, A.P.B. Sanders, A. Smid (op de steen staat abusievelijk Smit vermeld), E.L. Ubbens, H.N. Werkman en A. van der Woude.

 

Geplaatst op: 10 April 2024

terug