Informatie

Vakanties schooljaar 2022 – 2023

OBS De Oanrin

 

Herfstvakantie              17 t/m 21 oktober 2022

Kerstvakantie               26 december 2022 t/m 6 januari 2023

Voorjaarsvakantie         27 februari t/m 3 maart 2023

Goede Vrijdag, Pasen    7 en 10 april 2023

Meivakantie                  24 april t/m 5 mei 2023

Koningsdag                   27 april 2023

Hemelvaartsweekend   18 en 19 mei 2023

Pinksteren                    29 mei 2023

Zomervakantie             24 juli t/m 1 september 2023