Ouders

De ouderraad:

De ouderraad is bedoeld om de betrokkenheid van ouders bij het schoolgebeuren te versterken. De belangrijkste taak van de ouderraad is het mee-organiseren van allerlei activiteiten binnen en buiten de school. Hierbij werken zij nauw samen met het team. Voor sommige activiteiten (Sinterklaas/Kerst/musical/laatste schooldag etc.) zijn werkgroepen samengesteld waarin een aantal leden van de ouderraad zitten en een aantal leerkrachten. Deze werkgroepen zijn verantwoordelijk voor de organisatie van de activiteit, maar hebben daarvoor vaak ook de hulp nodig van andere ouders. Aan het begin van het schooljaar gaat er een verzoek uit naar alle ouders om op de “ouderhulplijst” in te vullen bij welke schoolactiviteiten ouders willen meehelpen.

 

De ouderraad is ook betrokken bij de organisatie van de avondvierdaagse, sport- en speldagen en het klaar-overrooster. De ouderraad beheert ook de financiën die binnenkomen via de ouderbijdrage.

De ouderraad vergadert ongeveer 8 x per jaar. In oktober is de jaarlijkse zakelijke ouderavond, waarin de nieuwe ouderraad wordt geïnstalleerd.

De ouderraad bestaat vanaf dat moment uit:

  • Laura Teeuwen
  • Gezina Klunder
  • Marjolein Jolmers

Daan Planting is als teamlid aanwezig bij de OR-vergadering.

 

Heeft u als ouder een vraag, een opmerking, een idee of wilt u gewoon iets kwijt dan kunt u één van bovenstaande personen altijd aanspreken. Of u kunt een mailtje sturen naar or@oanrin.nl