Ouders

Klaarover

Op dit moment is er geen klaarover geregeld bij de scholen.

De organisatoren van de klaarovers kunnen zich voorstellen dat u aarzelt om zich aan te melden als vrijwilliger. Er staan er immers al genoeg, lijkt het. En u heeft niet zoveel tijd. Of u denkt misschien zelfs wel dat u daar niet de benodigde ervaring voor heeft. Stel uzelf dan eens de volgende vragen:

  • steekt uw kind regelmatig over bij de Mjûmsterwei?
  • wilt u dat uw kind veilig oversteekt en bovendien leert dat zelfstandig te kunnen doen?

Als u deze vragen met JA beantwoordt, dan is de belangrijkste vraag: bent u zelf al klaarover?

Coördinator en contactpersoon: Daan Planting

De coördinator en contactpersoon regelt het hele gebeuren rondom de verkeersbrigadiers. De coördinator schept de voorwaarden en heeft contacten met andere instanties zoals gemeente, politie en school. Maakt het rooster en is aanspreekpunt voor de verkeersbrigadiers/ouders. Werft ouders voor verkeersbrigadier.

Tijden verkeersbrigadiers:

Maandag 08.15-08.30 uur 14.15-14.30 uur
Dinsdag  08.15 08.30 uur 14.15-14.30 uur
Woensdag 08.15-08.30 uur 12.15-12.30uur
Donderdag 08.15-08.30 uur 14.15-14.30 uur
Vrijdag 08.15-08.30 uur 14.15-14.30 uur

De verkeersbrigadier dient 5 minuten voor de brigadiersdienst aanwezig te zijn.