0516 - 541 777Mjûmsterwei 12, 9243 SJ Bakkeveendirectie.dedunwizer@comprix.nl

Beste ouders, verzorgers,

Om voorbereid te zijn op een mogelijke opleving van het coronavirus heeft het ministerie van OCW ons de opdracht gegeven 4 scenario’s uit te werken.

We zitten standaard in fase 1 (donkergroen). Op het moment dat we naar een andere fase gaan wordt dit landelijk bekend gemaakt. Binnen een week moeten de nieuwe maatregelen op school ingaan. Ook kan het zijn dat er een lokale uitbraak is en er na overleg met de GGD besloten wordt voor bijvoorbeeld Bakkeveen of alleen onze school naar een andere fase te gaan.

Het complete plan is besproken met de MR en vastgesteld. Als we in een situatie terecht komen dat we naar een ander scenario moeten, zal ik dit melden op Social Schools. Dan zal ik ook met u delen wat de maatregelen op dat moment worden en per wanneer deze ingaan.

Dit is zo’n plan waar we van hopen dat we ‘m niet nodig zullen hebben!